Maligayang Araw ng Kasarinlan. Mabuhay ang Republika.
Ang monumento ni Andres Bonifacio sa Makati. 2014.
1
Maligayang Araw ng Kasarinlan. Mabuhay ang Republika.
Estatwa ni Sultan Kudarat sa Makati. 2014.
3
Maligayang Araw ng Kasarinlan. Mabuhay ang Republika.
Ang pasuguan ng Republika ng Pilipinas sa London. 2014.
1
Looking up. 2014.
6
The Monitor (a truck). 2014.
2
The Monitor (a warehouse). 2014.
4
Looking up. 2014.
5
Constructor, III. 2014.
3
Constructor, II. 2014.
5
Constructor, I. 2014.
4
Fathers and their children. 2014.
5
Waiting at the wings: Marcus and Akira. 2014.
3
Next Page »